Điều khoản & Điều kiện

www.sw1clinic.com (“Trang web”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”, “cho chúng tôi”) thuộc sở hữu của Thẩm Mỹ Viện Clinic. Chúng tôi có thể bổ sung thêm Trang web và Ứng dụng khi chúng tôi mở rộng dịch vụ làm đẹp của chúng tôi và các Điều khoản Sử dụng này sẽ điều chỉnh các Trang web và Ứng dụng mới khi được thêm vào. Bạn có thể truy cập Trang web và Ứng dụng của chúng tôi từ máy tính hoặc thiết bị điện thoại di động (ví dụ như thông qua ứng dụng trên iPhone) và các Điều khoản Sử dụng này chi phối việc sử dụng Trang web và hành vi của bạn, bất kể phương tiện truy cập nào.

Chúng tôi cũng muốn tương tác với bạn trên các trang web của bên thứ ba nơi chúng tôi đăng nội dung hoặc yêu cầu phản hồi của bạn, chẳng hạn như trên Facebook, Instagram, Twitter và Youtube (“Trang web của Bên Thứ ba”). Điều khoản sử dụng của chúng tôi và các khu vực khác của Trang web của chúng tôi cung cấp các nguyên tắc (“Nguyên tắc”) và các quy tắc và quy định (“Các Quy tắc”) liên quan đến Dịch vụ Tương tác của chúng tôi, bao gồm các dịch vụ liên quan đến Trang web của Bên Thứ ba, nhưng Thẩm Mỹ Viện SW1 không kiểm soát các Trang web của Bên Thứ Ba và các Điều khoản Sử dụng này, Nguyên tắc và Quy tắc của chúng tôi không áp dụng cho các công ty mà Thẩm Mỹ Viện SW1 không sở hữu hoặc kiểm soát, hoặc hành động của những cá nhân mà Thẩm Mỹ Viện SW1 không tuyển dụng hoặc quản lý. Bạn nên luôn kiểm tra các điều khoản sử dụng được đăng trên các Trang web của Bên Thứ ba.

Bằng cách sử dụng Các trang web, bạn đồng ý với các Điều khoản Sử dụng, Chính sách Bảo mật và Điều kiện Bán hàng của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều nàò, bạn không nên sử dụng Trang web của chúng tôi. Thẩm Mỹ Viện SW1 có quyền thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào có trong Điều khoản Sử dụng và Điều kiện Bán hàng bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho bạn thông qua Trang web của chúng tôi. Điều khoản Sử dụng sẽ áp dụng cho bất kỳ việc điều trị nào được đăng ký là Điều khoản Sử dụng được áp dụng vào thời điểm bạn đã xác nhận. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi đăng bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với các thay đổi hoặc sửa đổi đó và nếu bạn không đồng ý với những thay đổi hoặc sửa đổi này, bạn phải ngừng ngay việc sử dụng Trang web. Vì lý do này, bạn nên thường xuyên xem xét các Điều khoản Sử dụng, Nguyên tắc và Quy tắc của chúng tôi và bất kỳ chính sách hiện hành khác, bao gồm cả ngày, để hiểu các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc sử dụng Trang web của bạn.

1.   Sở hữu trí tuệ

 • Bạn chỉ có thể sử dụng Trang web theo cách được cho phép bởi Thỏa thuận này.
 • Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm, nhưng không hạn chế, bản quyền, thương hiệu, bằng sáng chế, quyền thiết kế và mọi hình thức sở hữu trí tuệ hiện có trên thế giới) đều thuộc sở hữu bởi hoặc được cấp bằng từ Thẩm Mỹ Viện SW1. Không có điều khoản nào trong các Điều khoản Sử dụng này cấu thành việc chuyển giao bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào.
 • Giấy phép được cấp cho bản sao điện tử và in ấn bằng bản cứng của các Trang web với mục đích duy nhất để đăng ký việc điều trị với Thẩm Mỹ Viện SW1 hoặc sử dụng các trang web như là một nguồn lực hỗ trợ quyết định của bạn. Bất kỳ việc sử dụng các tài liệu khác trên trang web – bao gồm việc sao chép lại các mục đích khác ngoài những điều được phép ở trên, sửa đổi, phân phối, tái bản, truyền, hiển thị hoặc thực hiện – không được sự cho phép trước của Thẩm Mỹ Viện SW1 đều bị nghiêm cấm tuyệt đối.

2.     Việc Đăng ký

 • Để sử dụng một số dịch vụ hoặc tính năng được cung cấp cho bạn trên các Trang web này, bạn sẽ cần phải đăng ký. Khi bạn đăng ký, bạn được yêu cầu cung cấp thông tin thật về bản thân bạn, chính xác, hiện tại và đầy đủ về tất cả các khía cạnh. Nếu bất kỳ thông tin đăng ký của bạn thay đổi, vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay tại địa chỉ e-mail sau [email protected]. Chúng tôi cũng có thể thay đổi các yêu cầu đăng ký theo thời gian.
 • Mật khẩu tài khoản bạn cung cấp phải là duy nhất và được giữ an toàn, và bạn phải thông báo ngay cho Thẩm Mỹ Viện SW1 về bất kỳ vi phạm về bảo mật hoặc sử dụng trái phép nào về tài khoản của bạn.

Vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi để biết thông tin về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn.

3.     Đủ điều kiện để Mua hàng

 • Để mua hàng trên Trang web, bạn sẽ phải tạo một tài khoản bằng cách cung cấp các thông tin cá nhân của bạn. Cụ thể, bạn phải cung cấp tên thật, số điện thoại, địa chỉ e-mail và các thông tin khác được yêu cầu. Hơn nữa, bạn có thể được yêu cầu cung cấp chi tiết thanh toán mà bạn đại diện và bảo đảm là hợp lệ và chính xác, đồng thời bạn xác nhận rằng bạn là người được đề cập trong thông tin Hóa đơn được cung cấp.
 • Trang web chỉ có sẵn cho các cá nhân và những người khác mà họ đáp ứng các điều kiện về việc hội đủ các điều kiện của Thẩm Mỹ Viện SW1. Các sản phẩm và dịch vụ do người mua mua cho mục đích cá nhân hoặc quà tặng và không được bán lại, sử dụng cho mục đích thương mại hoặc bất kỳ lợi ích thương mại nào khác.
 • Nếu bất cứ trẻ vị thành niên nào sử dụng bất kỳ dịch vụ và/hoặc sản phẩm nào từ Thẩm Mỹ Viện SW1, chỉ nên sau khi người giám hộ hợp pháp hoặc cha mẹ thảo luận về sản phẩm với bác sĩ của trẻ vị thành niên. Thẩm Mỹ Viện SW1 không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, quá trình hoặc các thông tin khác theo tên thương mại, nhãn hiệu, nhà sản xuất, nhà cung cấp hoặc nếu không thì sẽ không cấu thành hay ngụ ý sự chứng thực, tài trợ hoặc giới thiệu của Thẩm Mỹ Viện SW1.
 • Thẩm Mỹ Viện SW1 có quyền khóa tài khoản của bạn mà không cần thông báo trước nếu các Điều khoản Sử dụng này bị vi phạm hoặc nếu chúng tôi quyết định theo ý riêng của chúng tôi rằng nó là cách tốt nhất cho Thẩm Mỹ Viện SW1.

Vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn.

4.     Thông tin Sản phẩm

 • Tất cả các tài liệu và thông tin được trình bày bởi Trang web này, các Trang web có liên quan và hoặc Ứng dụng chỉ được sử dụng cho mục đích giáo dục cá nhân hoặc cung cấp thông tin tham khảo. Các kết quả được báo cáo, nếu có, có thể không nhất thiết xảy ra ở tất cả các cá nhân.
 • Tất cả các sản phẩm phải được sử dụng nghiêm ngặt theo các hướng dẫn, các biện pháp phòng ngừa và nguyên tắc. Bạn nên kiểm tra các thành phần của sản phẩm để tránh phản ứng dị ứng tiềm ẩn. Việc sử dụng Trang web và/hoặc Ứng dụng không nhằm mục đích thay thế cho các lời khuyên y tế chuyên nghiệp: Các Trang web này là các cửa hàng trực tuyến độc quyền chỉ dành cho các sản phẩm làm đẹp đặc biệt. Vui lòng tham khảo ý kiến ​​bác sĩ của chúng tôi về việc sử dụng bất kỳ hàng hoá, sản phẩm hoặc thông tin nào nhận được từ Các Trang web trước khi sử dụng hoặc dựa vào chúng. Bác sĩ của chúng tôi có thể giải quyết các câu hỏi y tế, những lo ngại và quyết định liên quan đến việc điều trị có thể đối với bất kỳ bệnh trạng nào.
 • Các sản phẩm được hiển thị trên Trang web và/hoặc Ứng dụng có thể có sẵn tại các cửa hàng bán lẻ Thẩm Mỹ Viện SW1 tại Singapore. Giá hiển thị trên trang web có thể được trích dẫn bằng các loại tiền tệ khác nhau bao gồm USD và SGD.
 • Thỉnh thoảng có thể có thông tin trên Trang web và/hoặc Ứng dụng có chứa lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót có thể liên quan đến mô tả sản phẩm, giá cả, khuyến mãi, ưu đãi và tính hiệu lực. Nếu chúng tôi phát hiện ra một lỗi trong giá cả của bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào mà bạn đã đặt hàng (đăng ký), chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về điều này càng sớm càng tốt và cho bạn lựa chọn xác nhận lại cuộc hẹn và/hoặc yêu cầu của mình với giá đúng hoặc hủy bỏ nó. Nếu chúng tôi không thể liên lạc với bạn, chúng tôi sẽ xem xét lịch hẹn và/hoặc đơn đặt hàng đã được hủy bỏ. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải hoàn thành lịch hẹn và/hoặc đơn đặt hàng của bạn nếu giá niêm yết trên trang web là không chính xác (ngay cả khi chúng đã được chúng tôi thừa nhận).

5.     Lịch hẹn và Xác nhận

 • Tất cả các cuộc hẹn đều phải có sự chấp nhận và có hiệu lực.
 • Thẩm M4 Viện SW1 có quyền hủy hoặc thay đổi các cuộc hẹn phát sinh từ việc vi phạm các Điều khoản Sử dụng này, theo quyết định của Thẩm Mỹ Viện SW1.
 • Nếu bạn truy cập và sử dụng Trang web thay mặt (đại diện) cho người khác, bạn tuyên bố rằng bạn có quyền ràng buộc người đó tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này. Trong phạm vi mà bạn không có quyền hạn như vậy, bạn đồng ý chịu ràng buộc với các Điều khoản Sử dụng này và bạn chấp nhận trách nhiệm đối với các thiệt hại gây ra bởi bất kỳ việc sử dụng không đúng đối với các Trang web hoặc Nội dung.
 • Khi bạn đã gửi lịch hẹn, bạn sẽ nhận được một email xác nhận chi tiết cuộc hẹn của bạn. Sau đó chúng tôi có thể theo dõi nhắc nhở bằng cách gọi điện thoại và/hoặc email trước ngày hẹn.
 • Trừ khi bạn hủy cuộc hẹn, việc chấp nhận cuộc hẹn và việc hoàn tất hợp đồng giữa bạn và Thẩm Mỹ Viện SW1 sẽ được hoàn thành khi chúng tôi gửi email cho bạn để xác nhận cuộc hẹn. Hợp đồng bán hàng do đó được ký kết tại Singapore và ngôn ngữ của hợp đồng là tiếng Anh.
 • Chúng tôi có quyền hủy bỏ cuộc hẹn của bạn trong trường hợp, ví dụ như chúng tôi không thể liên lạc với bạn bằng nhiều cách khác nhau để xác nhận và/hoặc nhắc nhở bạn về cuộc hẹn của bạn.
 • Chúng tôi cũng có thể từ chối xử lý và do đó chấp nhận một giao dịch vì bất kỳ lý do nào hoặc từ chối dịch vụ cho bất cứ ai bất cứ lúc nào theo ý của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào do chúng tôi thu hồi bất kỳ hàng hóa nào từ Trang web cho dù hàng hoá đã được bán, xóa, sàng lọc hoặc chỉnh sửa bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào trên Trang web, từ chối tiến hành giao dịch hoặc tháo dỡ hoặc đình chỉ bất kỳ giao dịch nào sau khi quá trình xử lý đã bắt đầu.
 • Mặc dù mọi nỗ lực được thực hiện để đảm bảo chi tiết trên trang web của chúng tôi là chính xác, đôi khi chúng tôi có thể phát hiện ra lỗi trong việc định giá sản phẩm, dịch vụ và/hoặc tiến độ của bác sĩ. Nếu chúng tôi phát hiện ra lỗi, chúng tôi sẽ cho bạn biết càng sớm càng tốt. Chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ chấp nhận hoặc thực hiện một lệnh cho dịch vụ và/hoặc cuộc hẹn đã được quảng cáo với giá, ngày và/hoặc thời gian không chính xác và có quyền hủy bỏ lệnh/cuộc hẹn đó đã được chấp nhận hoặc đang chờ xử lý. Nếu bạn đã trả tiền cho Hàng hoá, chúng tôi sẽ giới thiệu một sản phẩm và/hoặc dịch vụ thay thế và sẽ/có thể hoàn lại toàn bộ số tiền ngay khi chúng tôi có thể. Trong trường hợp sản phẩm và/hoặc dịch vụ bị loại bỏ, chúng tôi sẽ đề nghị một sản phẩm và/hoặc dịch vụ thay thế và hoặc có thể xử lý khoản tiền hoàn lại của bạn.

6.     Thanh toán

 • Thanh toán có thể được thực hiện bằng Visa, MasterCard và bất kỳ phương pháp nào khác có thể được quảng cáo một cách rõ ràng trên Trang web theo thời gian.
 • Bạn xác nhận rằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ đang được sử dụng là của bạn hoặc bạn đã được ủy quyền cụ thể bởi chủ thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ để sử dụng nó. Tất cả chủ thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ phải chịu sự kiểm tra và ủy quyền của tổ chức phát hành thẻ. Nếu người phát hành thẻ thanh toán từ chối ủy quyền thanh toán cho Thẩm Mỹ Viện SW1, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ hoặc không giao hàng nào.
 • Thẩm Mỹ Viện SW1 chăm sóc hợp lý, trong chừng mực chúng tôi có thể làm như vậy, để giữ các chi tiết về đơn đặt hàng và thanh toán của bạn được an toàn, nhưng nếu không có sự sơ suất từ phía chúng tôi, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu đựng nếu một bên thứ ba tiếp cận bất hợp pháp vào bất kỳ dữ liệu nào mà bạn cung cấp khi truy cập hoặc đặt hàng từ trang web.

7.     Phiếu quà tặng/ Phiếu mua hàng điện tử

Các phiếu  quà tặng được in ra và dưới dạng điện tử của Thẩm Mỹ Viện SW1 được bán theo các điều khoản và điều kiện sau:

 • Phiếu quà tặng có hiệu lực trong 12 tháng kể từ ngày mua.
 • Phiếu quà tặng không được hoàn trả hoặc mua lại bằng tiền mặt.
 • Nếu tổng tiền của đơn đặt hàng của bạn thấp hơn giá trị của Phiếu quà tặng, số dư còn lại sẽ không được hoàn trả lại.
 • Nếu đơn đặt hàng của bạn vượt quá giá trị của Phiếu quà tặng, số dư còn lại vượt quá giá trị của phiếu quà tặng của bạn phải được thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.
 • Nếu bạn trả lại các sản phẩm hiện vật mà bạn đã mua bằng Phiếu Quà tặng, số dư còn lại sẽ được trả lại dưới dạng Phiếu quà tặng  hoặc Phiếu quà tặng Điện tử để sử dụng cho các đơn đặt hàng tiếp theo.
 • Phiếu quà tặng Điện tử sẽ được gửi tới người nhận khi đơn hàng đầy đủ đã được xử lý và thanh toán đã được thực hiện. Một bản sao cũng sẽ được gửi cho người gửi như là sự xác nhận. Thẩm Mỹ Viện SW1 không chịu trách nhiệm về việc cung cấp Phiếu quà tặng điện tử cho địa chỉ email không chính xác hoặc không tồn tại. Đây là trách nhiệm duy nhất của người mua.
 • Thẩm Mỹ Viện SW1 không chịu trách nhiệm nếu Phiếu quà tặng/ Phiếu quà tặng Điện tử  bị mất, đánh cắp, tiêu hủy hoặc sử dụng mà không được phép.
 • Thẩm Mỹ Viện SW1 có quyền hủy bỏ Phiếu quà tặng/ Phiếu quà tặng Điện tử  nếu chúng tôi cho rằng là hành động đó là cần thiết.

8.     Sửa đổi Nội dung

Tất cả nội dung mà bạn gửi không phải là bí mật và có thể được sử dụng theo ý của Thẩm Mỹ Viện SW1. Chúng tôi có thể hoặc không thể sàng lọc nội dung trước. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) theo ý của chúng tôi để sàng lọc, thay đổi, tập hợp  hoặc xóa bất kỳ Nội dung nào trên Trang web. Cụ thể, Thẩm Mỹ Viện SW1 và những người được chỉ định của SW1 sẽ có quyền loại bỏ bất kỳ Nội dung nào mà chúng tôi cho là vi phạm Nguyên tắc hoặc bất kỳ điều khoản nào khác của Các Điều khoản Sử dụng này hoặc có thể bị phản đối. Thẩm Mỹ Viện SW1 không đảm bảo rằng bạn sẽ có bất kỳ sự truy cập thông qua Trang web để chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ Nội dung nào bạn đã gửi. Thẩm Mỹ Viện SW1 có quyền hợp nhất bất kỳ Nội dung nào bạn đã gửi vào bất kỳ tài khoản nào mà bạn có thể có, bây giờ hoặc trong tương lai, như là một người dùng đã đăng ký của Trang web. Xếp hạng, nhận xét bằng văn bản, câu hỏi và câu trả lời thường được đăng trong vòng từ hai đến bốn ngày làm việc. Tuy nhiên, Thẩm Mỹ Viện SW1 có quyền loại bỏ hoặc từ chối gửi bài nộp bất kỳ vì lý do nào. Bạn thừa nhận rằng bạn, không phải Thẩm Mỹ Viện SW1, chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ Nội dung nào bạn gửi. Không có nội dung nào bạn gửi phải tuân theo bất kỳ nghĩa vụ nào về sự bảo mật của Thẩm Mỹ Viện SW1, các đại lý, công ty con, chi nhánh, đối tác hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và các giám đốc, nhân viên văn phòng và nhân viên của Thẩm Mỹ Viện  SW1.

9.     Đặt quyền

Thẩm Mỹ Viện SW1 có quyền thay đổi, tạm ngưng hoặc vô hiệu hóa Trang web và/hoặc Ứng dụng hoặc bất kỳ phần nào của Trang web và/hoặc Ứng dụng bất kỳ lúc nào, trên cơ sở thường xuyên hoặc tạm thời. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo trước về các sửa đổi, tạm ngưng hoặc vô hiệu hóa đó khi có thể thực hiện hợp lý, bằng cách đăng thông báo trên các Trang web và/hoặc Ứng dụng có liên quan. Thẩm Mỹ Viện SW1 có quyền, vào bất kỳ thời điểm nào, không có thông báo và theo ý mình, chấm dứt giấy phép sử dụng Trang web và/hoặc Ứng dụng và để ngăn chặn hoặc ngăn cản việc bạn truy cập vào và sử dụng các Trang web và/hoặc Ứng dụng trong tương lai, nơi bạn đã không tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này. Chúng tôi có thể truy cập, bảo vệ và tiết lộ thông tin tài khoản và Nội dung của bạn phù hợp với Chính sách Bảo mật của chúng tôi, bao gồm nếu cần thiết theo luật pháp hoặc khi tin tưởng rằng việc truy cập, bảo quản hoặc tiết lộ đó là cần thiết để

 • tuân theo quy trình pháp lý;
 • thi hành các Điều khoản Sử dụng này,
 • đáp ứng các tuyên bố rằng bất kỳ Nội dung nào vi phạm các quyền của bên thứ ba,
 • đáp ứng các yêu cầu của bạn về dịch vụ khách hàng, hoặc
 • bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của Thẩm Mỹ Viện  SW1(và nhân viên của SW1), người sử dụng và công chúng.

10.  Đại diện và Bảo đảm

Không có đại diện hay sự bảo đảm nào được thực hiện bởi Thẩm Mỹ Viện SW1 rằng việc sử dụng hàng hoá và/hoặc dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu của Khách hàng, cho dù chúng tôi có kiến thức về những mong đợi của bạn liên quan đến việc sử dụng Hàng hóa và/hoặc các Dịch vụ. Không có đại diện hoặc bảo đảm nào về khả năng thương mại, chất lượng, tính phù hợp cho bất kỳ mục đích, điều kiện, độ bền hay tính phù hợp nào của Hàng hóa và/hoặc các Dịch vụ được Công ty cung cấp hay ngụ ý. Tất cả các đảm bảo, bảo đảm và điều kiện (bao gồm bất kỳ điều kiện nào về chất lượng hoặc tính phù hợp với bất kỳ mục đích cụ thể nào) cho dù rõ ràng hay ngụ ý theo quy chế, luật pháp thông thường hoặc các trường hợp khác, ngoại trừ được quy định rõ ràng trong các Điều kiện này đều bị loại trừ và bác bỏ. Bạn thừa nhận rằng bạn đang chấp nhận Hàng hoá và/hoặc Dịch vụ có rủi ro với mình.

11.  Bồi thường và Giới hạn Trách nhiệm

14.1 Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho Thẩm Mỹ Viện SW1 (và các nhân viên, giám đốc, đại lý, công ty con, liên doanh, nhân viên và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của Thẩm Mỹ Viện SW1) vô hại, từ mọi yêu sách, yêu cầu, tổn thất, trách nhiệm, chi phí, và thiệt hại của mọi loại và bản chất, đã biết và chưa biết, bao gồm cả phí pháp lý hợp lý, phát sinh từ:

 • việc bạn sử dụng và truy cập các Trang web;
 • vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Các Điều Khoản Sử Dụng này;
 • vi phạm các tuyên bố và bảo đảm của bạn được đề cập ở trên về Nội dung;
 • vi phạm pháp luật hoặc các quyền của bên thứ ba (bao gồm, nhưng không hạn chế, bất kỳ bản quyền, tài sản hoặc quyền riêng tư); hoặc là
 • bất kỳ khiếu nại nào về bất kỳ Nội dung nào bạn gửi gây ra thiệt hại cho bên thứ ba. Nghĩa vụ bồi thường này sẽ vẫn còn hiệu lực sau khi chấm dứt các Điều khoản Sử dụng này và việc bạn sử dụng các Trang web và Các Dịch vụ Tương tác.

14.2 Trong phạm vi tối đa mà pháp luật cho phép và phải tuân theo các quy định bảo vệ người tiêu dùng hiện hành, Thẩm Mỹ Viện SW1 không chịu trách nhiệm pháp lý đối với những yêu cầu bồi thường phát sinh từ việc sử dụng Sản phẩm mang nhãn hiệu không phải của SW1. Điều này sẽ không hạn chế bất kỳ khiếu nại nào mà bạn có thể có đối với nhà sản xuất sản phẩm theo luật bảo vệ người tiêu dùng.

14.3 Thẩm Mỹ Viện SW1 sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ khiếu nại phát sinh từ việc sử dụng Sản phẩm không chính xác hoặc không đúng cách, bao gồm cả việc sử dụng không tuân thủ bất kỳ Hướng dẫn về Sản phẩm nào hoặc nếu không yều cầu hoặc không hợp lý.

12.  Tính tách biệt

Mỗi điều trong các điều khoản 10 và 11 ở trên được hiểu như là một giới hạn riêng biệt (áp dụng và tồn tại ngay cả khi vì bất kỳ lý do gì trong các điều khoản nói trên không được áp dụng hoặc không hợp lý trong bất kỳ trường hợp nào) và sẽ có hiệu lực bất kể việc chấm dứt của hợp đồng này giữa bạn và Thẩm Mỹ Viện SW1.

i-medic.com.ua https://renault-club.kiev.ua/germetik-dlya-avto-zahist-ta-doglyad-za-vashym-avtomobilem https://tehnoprice.in.ua/kley-dlya-fary https://lifeinvest.com.ua/kley-dlya-far https://warfare.com.ua/kupity-germetik-dlya-far-gid-pokuptsya http://https://05161.com.ua/germetik-dlya-skla-avto-vybir-vykorystannya-ta-perevag www.brightwallpapers.com.ua http://http://3dlevsha.com.ua/kupit-germetik-avtomobilnyy abank.com.ua abshop.com.ua http://https://alicegood.com.ua/linzy-v-faru http://artflo.com.ua/bi-led-linzi https://atlantic-club.com.ua/led-linzi www.atelierdesdelices.com.ua http://510.com.ua/kupiti-bi-led-linzu-dlya-avto-tsina-vibir-dostavka autostill.com.ua autodoctor.com.ua http://http://babyphotostar.com.ua/linzi-v-fari-vibir-kupivlya-i-vstanovlennya www.bagit.com.ua http://bagstore.com.ua/led-fari-yak-tehnologiyi-osvitlennya-zminyuyut-avtomobilnu-industriyu www.befirst.com.ua https://bike-drive.com.ua/perevagi-led-far-chomu-varto-pereyti-na-novitnye-osvitlennya http://billiard-classic.com.ua/yak-vybraty-ta-kupyty-pnevmostepler-porady-ta-rekomendaciyi http://http://ch-z.com.ua/kupyty-pnevmostepler-v-ukrayini-rekomendaciyi-ta-naykrashchi-propozyciyi bestpeople.com.ua www.daicond.com.ua www.delavore.com.ua www.jiraf.com.ua http://https://itware.com.ua/chaynyk-nabir-dlya-poliruvannya-far-parom-z-adapterom-220v http://http://logotypes.com.ua/osvitlennya-yak-klyuch-do-bezpeki-yak-vazhlyvi-linzi-dlya-far http://https://naduvnie-lodki.com.ua/jak-vibrati-idealni-stekla-far-dlya-vashogo-avto-poradi-vid-ekspertiv www.nagrevayka.com.ua www.repetitory.com.ua http://https://optimapharm.com.ua/novitni-tekhnologiyi-u-vygotovlenni-linz-dlya-far-scho-varto-znaty-avtovlasnykam https://rockradio.com.ua/korpusy-dlya-far-vid-klasyky-do-suchasnykh-trendiv www.renenergy.com.ua http://https://shop4me.in.ua/polikarbonatni-ta-sklyani-stekla-far-vibir-z-tochky-zoru-efektyvnosti-ta-bezpeky www.tops.net.ua comfortdeluxe.com.ua https://companion.com.ua/stekla-far-z-polikarbonatu-i-skla-osnovni-vidminnosti www.vlada.dp.ua https://tennis-club.kiev.ua/linzi-v-avtomobilnih-farah-oglyad-tehnologiy-ta-inzhenernih-rishen http://https://metabo-partner.com.ua/tekhnologii-zakhystu-ta-dovhovichnosti-linz-v-avtomobilnykh-farakh https://hr.com.ua/osvitit-dorogu-vybir-i-pokupka-led-linz-dlya-vashykh-far www.dvernoyolimp.org.ua www.i-medic.com.ua https://renault-club.kiev.ua/steklo-dlya-far-yak-obraty-vstanovyty-ta-doglyadat www.tehnoprice.in.ua https://lifeinvest.com.ua/yak-vybraty-korpus-fary-dlya-vashogo-avtomobilya-porady-ta-rekomendaciyi http://http://daicond.com.ua/yak-doglyadaty-za-sklom-dlya-far-porady-ta-sekrety https://05161.com.ua/luchshie-maski-dlya-linz-2-5-dyuyma-preobrazite-svoy-avtomobil https://brightwallpapers.com.ua/sklo-far-dlya-staryh-avtomobiliv-de-znayty-i-yak-pidibraty http://3dlevsha.com.ua/yak-bi-led-24v-linzi-pidvyshchuyut-bezpeku-na-dorozi-doslidzhennya-ta-fakty www.abank.com.ua svetiteni.com.ua startupline.com.ua unasoft.com.ua http://https://apartments.dp.ua/bi-led-24v-linzi-v-fary-yak-vony-pratsyuyut-i-chomu-vony-efektyvni www.sun-shop.com.ua ital-parts.com.ua www.corpnews.com.ua brides.com.ua http://grim.in.ua/svitlodiodni-linzi-perevagy-ta-yak-obraty-naykrashchi-dlya-vashogo-avto www.mega-m.com.ua https://hr.com.ua/de-kupyty-led-linzy-v-fary-porady-ta-rekomendaciyi www.gazeta.sebastopol.ua interpen.com.ua http://https://bookidoc.com.ua/chomu-varto-obraty-bi-led-linzy-dlya-avtomobilnyh-far-perevagy-ta-oglyad www.vps.com.ua http://https://dvernoyolimp.org.ua/linzy-dlya-far-porady-z-vyboru-ta-vstanovlennya https://interpen.com.ua/pokrashennya-osvitlennya-avto-z-led-linzamy-porady-ta-oglyad