Khiếu nại y tế

Thông tin và lời khuyên được xuất bản trên hoặc có sẵn thông qua trang web của Thẩm Mỹ Viện SW1 không nhằm thay thế cho các dịch vụ của một chuyên gia y tế được đào tạo hoặc là một sự thay thế cho các lời khuyên y tế của các bác sĩ.

Người sử dụng nên tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ trong tất cả các vấn đề liên quan đến sức khoẻ của mình, và đặc biệt đối với bất kỳ triệu chứng nào có thể cần chẩn đoán hoặc chăm sóc y tế.

Thẩm Mỹ Viện SW1 không đưa ra các tuyên bố hay bảo đảm về bất kỳ thông tin nào được cung cấp hoặc cung cấp trên hoặc thông qua trang web của Thẩm Mỹ Viện SW1 về  việc điều trị, hành động hoặc kê toa thuốc. Thẩm Mỹ Viện SW1, hoặc bất cứ Bác sĩ và Nhân viên Điều dưỡng nào của SW1 sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất trực tiếp, gián tiếp, hậu quả, đặc biệt, gương mẫu hoặc các thiệt hại phát sinh từ đó.

Xin lưu ý rằng các dịch vụ, giá cả và các thông tin khác được tìm thấy trên trang web của Thẩm Mỹ Viện SW1 có thể không chính xác 100% vì trang web được duy trì chỉ trong khoảng thời gian quy định. Để biết thông tin và giá cả mới nhất, độc giả của trang web nên gọi trực tiếp đến Thẩm Mỹ Viện SW1 để biết thông tin mới nhất. Ban quản lý Thẩm mỹ viện duy trì quyền thay đổi thông tin hoặc giá cả mà không cần phải cập nhật tất cả thông tin trên trang web.